CHIRURGIA

CHIRURGIA

CHIRURGIA TKANEK MIĘKKICH

Wykonujemy pełen zakres zabiegów chirurgicznych na tkankach miękkich. Poczynając od prostych, standardowych zabiegów, jak kastracja i sterylizacja, po zabiegi ratujące życie takie jak np. repozycja skrętu żołądka, usunięcie ropomacicza, cesarskie cięcie, enterectomia z usunięciem ciała obcego.

Oferujemy również zabiegi korekcyjne wad wrodzonych – korekcję skrzydełek nosowych, skrócenie podniebienia miękkiego, przepukliny pachwinowej i pępkowej oraz korekcję wad powiek.

Oczywiście to tylko niewielka część wykonywanych przez nas zabiegów.

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

  • korekty wad wrodzonych
  • kastracje, sterylizacje
  • usuwanie guzów nowotworowych
  • usuwanie zmian skórnych
  • zabiegi okulistyczne

CHIRURGIA ORTOPEDYCZNA

Zajmujemy się  leczeniem chirurgicznym uszkodzeń narządów ruchu, zwichnięć i złamań oraz wad rozwojowych takich, jak martwica chrzęstnokostna, osteochondrozy oddzielające (OCD).
Zaopatrujemy urazy miednicy, kręgosłupa i trzewioczaszki.

Dzięki stosowaniu nowoczesnych technik osteosyntezy, znieczulenia i terapii przeciwbólowej zapewniamy naszym operowanym pacjentom komfort i szybki powrót do normalnego życia.

Pacjent po każdym zabiegu pozostaje w przychodni przynajmniej do pełnego wybudzenia, a jego stan jest stale monitorowany.

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

  • osteosyntezy
  • resekcja głowy kości udowej
  • repozycja operacyjna zwichnięcia rzepki
  • chirurgia stanów nagłych