DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

BADANIE RTG

Badanie rentgenowskie wykorzystujemy przy podejrzeniu schorzeń układu ruchu – kulawizny, niedowłady. Wśród innych wskazań należy wymienić objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak: brak apetytu, wymioty, biegunki czy zaparcia, a także choroby układu krążenia i układu oddechowego. Szczególnie ważne jest w diagnostyce zmian pourazowych.

PRZYKŁADOWE RTG

  • przeglądowe układu szkieletowego
  • stawów łokciowych
  • stawów biodrowych
  • jamy brzusznej
  • klatki piersiowej
  • owy

BADANIE USG

Badanie ultrasonograficzne jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce weterynaryjnej. Pozwala w sposób nieinwazyjny, bezbolesny i wygodny dla zwierząt określić strukturę wybranych narządów i tkanek pacjenta.
Badanie można powtarzać wielokrotnie, przez co uzyskuje się miarodajny obraz zmian zachodzących w narządach. Uzupełnieniem badania ultrasonograficznego w niektórych przypadkach jest badanie rentgenowskie.