ONKOLOGIA

ONKOLOGIA

TERAPIA ONKOLOGICZNA

Rozpoznanie choroby nowotworowej u czworonożnego pacjenta to ciężkie przeżycie dla jego opiekuna, jednak nie musi oznaczać wyroku śmierci pacjenta. Najważniejsze jest prawidłowe zdiagnozowanie, a po ustaleniu rokowania, zaproponowanie najbardziej skutecznego i odpowiedniego leczenia.

Podobnie jak u ludzi, tak i u naszych pacjentów, najważniejszy jest moment rozpoznania, a tym samym określenie stopnia zaawansowania klinicznego choroby. Często nowotwory o bardzo wysokim stopniu złośliwości wcześnie wykryte i poddane leczeniu rokują pomyślnie, a podstawowym celem terapii jest poprawa jakości i długości życia pacjenta.

Oprócz leczenia staramy się też pomagać w podejmowaniu trudnych decyzji.

CZĘSTE NOWOTWORY

 • guzy gruczołów mlekowych
 • nowotwory tkanek miękkich
 • chłoniak
 • czerniak – melanoma
 • guz komórek tucznych – mastocytoma
 • mięsaki tkanek
 • nowotwory płuc

DIAGNOSTYKA

 • biopsja węzłów chłonnych
 • biopsja zmian w narządach chorobowo zmienionych
 • biopsja tarczycy
 • biopsja kości
 • wycinki do badań histopatologicznych
 • trepanobiopsja
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

METODY LECZENIA

 • chirurgia onkologiczna
 • chemioterapia – stosowanie cytostatyków
 • leczenie nieswoiste – immunomodulacja
 • farmakoterapia onkologiczna